TerraScan


TerraScan to główna aplikacja oprogramowania Terrasolid. Pozwalająca na zarządzanie i przetwarzanie chmur punktów 3D pochodzących ze różnych platform skanowania laserowego (np. ALS, MLS, TLS, ULS) . Aplikacja umożliwia realizację prac od bardzo niewielkich projektów do tych największych zawierających miliardy punktów XYZ. Rozbudowana paleta narzędzi, umożliwia w sposób całkowicie automatyczny lub półautomatyczny klasyfikację chmury punktów, a także przeprowadzenie szeregu analiz czy obliczeń inżynieryjnych.

Oprogramowanie Terrasolid jest idealnym rozwiązaniem dla projektów w zakresie inżynierii lądowej, szeroko pojętym projektowaniu CAD czy takich gałęziach gospodarki jak leśnictwo. Aplikacja Terrasolid umożliwia realizację nieskomplikowanych pomiarów czy analizy, jak również zautomatyzowanie większości procesów produkcyjnych w toku przetwarzania chmur punktów LiDAR.

Przykładowe aplikacje:

  • klasyfikacja automatyczna i półautomatyczna chmury punktów LiDAR,
  • automatyczne tworzenie wektorowych modeli budynków 3D z możliwością ich edycji,
  • automatyczna wektoryzacja przebiegu linii elektroenergetycznych, pomiarów masztów, itp.
  • tworzenie makropleceń,
  • automatyczne grupowanie chmury punktów,
  • analiza zagrożeń obiektów (np. konflikty upadku drzew na linie energetyczne).