TerraPhoto


Aplikacja TerraPhoto dedykowana jest do przetwarzania obrazów rejestrowanych jednocześnie z chmurami punktów LiDAR podczas misji pomiarowej, niezależnie od platformy (samolot, wiatrakowiec, dron czy samochód).

Aplikacja TerraPhoto dostarcza wysokiej jakości wyrównanych tonalnie ortomozaiek, generowanych  w oparciu o NMT pochodzący z klasyfikacji chmur punktów LiDAR. Osiągnięcie wysokich dokładności wpasowania zdjęć fotogrametrycznych możliwe jest dzięki pozycjonowaniu obrazów źródłowych za pomocą punktów wiążących. Dodatkowo aplikacja może wykorzystywać GCP (Ground Control Point) w celu poprawy orientacji bezwzględnej zdjęć. Aplikacja umożliwia konwertowanie plików kalibracyjnych kamer z różnych systemów mobilnych i lotniczych na własny format pliku kamery. Aplikacja akceptuje pliki w formatach: ECW, GeoTIFF, TIF, BMP, CIT, COT, RLE, PIC, PCX, GIF, JPG2000 oraz PMG.

Przykładowe zastosowania i możliwości aplikacji:

  • generowanie obrazów ortogonalnych o wysokiej dokładności i wyrównanych tonalnie,
  • narzędzia pozwalające na osiąganie wysokich dokładności wpasowania zdjęć,
  • narzędzia do kolorowania chmury punktów w oparciu o zdjęcia z systemów lotniczych i mobilnych,
  • teksturowanie powierzchni dachów i ścian budynków 3D,
  • tworzenie animacji przelotu przez chmurę i modele teksturowane (fly-trough),