Zobrazowania według zakresu spektralnego

Szukasz określonego zakresu spektralnego?
Zakres spektrum Typ promieniowania Kanały spektralne Wybrane zastosowanie
Wielospektralne (optyczne, etc.) widzialne, podczerwień, PAN, VIS, NIR, SWIR, MWIR, LWIR, Coastal Blue, Yellow, Aerosol, Desert Clouds, Cirrus, Snow, Water, TIR, MW monitorowanie roślinności, produkcji rolniczej, monitorowanie powierzchni lasów, monitorowanie zmian w użytkowaniu terenu, planowanie przestrzenne, ocena wpływu zmian klimatu, zarządzanie kryzysowe, monitorowanie temperatury, monitorowanie środowiska na dużą skalę, identyfikacja zakwitów glonów, wykrywanie obiektów, identyfikacja minerałów, monitorowanie atmosfery
Radarowe promieniowanie emitowane (termalne, mikrofalowe) X-Band, C-Band zarządzanie kryzysowe (np. powodzie), wykrywanie plam oleju na oceanach, wylesienia, rozpoznanie upraw, wykrywanie deformacji powierzchni z dużą dokładnością na rozległych obszarach, monitorowanie pokrywy lodowej i śniegu, penetracja roślinności, detekcja zmian