Nasze działy

Dział Fotogrametrii i Skaningu

Najliczniejszy dział w firmie ProGea 4D sp. z o. o. tworzony przez ponad 25 osób specjalizujących się w szeroko rozumianej fotogrametrii cyfrowej oraz skanowaniu laserowym (ang. LiDAR). Dział realizuje projekty z zakresu przetwarzania zdjęć lotniczych (ortofotomapy lotnicze oraz UAV) oraz skanowania laserowego (ALS, TLS, MLS, HLS), tj: klasyfikacji chmur punktów, generowania produktów pochodnych (modeli wysokościowych), kartowania 3D, generowania modeli 3D (dla BIM).

Dział Środowiska i Teledetekcji

Zespół specjalistów realizujących zadania z zakresu szeroko pojętej ochrony przyrody, zarządzania środowiskiem, gospodarowania zielenią miejską oraz analiz przestrzennych GIS i teledetekcji. Dział tworzą osoby z wyższym wykształceniem kierunkowym z zakresu nauk biologicznych, leśnych, ochrony środowiska, architektury krajobrazu oraz geoinformatyki, fotogrametrii i teledetekcji środowiska, posiadających wieloletnie doświadczenie w realizacji różnorodnych projektów, zarówno na potrzeby prywatnych firm, instytucji samorządowych jak i organów powołanych w celu ochrony przyrody. Dział ten zajmuje się również sprzedażą zobrazowań satelitarnych (Planet, European Space Imaging, SI Imaging Services, HEAD Aerospace, Capella Space).

Dział Administracji

Kontakt