Powierzchnia:

Liczba kondygnacji:

LOD:

Dom jednorodzinny w województwie Dolnośląskim

Budynek Wydziału Leśnego Uniwersytety Rolniczego w Krakowie
Stacja transformatorowa