GaoFen

Konstelacja GaoFen składa się z 7 satelitów obserwacji Ziemi (EO): bardzo wysokiej (VHRS), wysokiej (VRS) i średniej rozdzielczości przestrzennej (MRS). Dwa z nich (GaoFen-7 i -2) to sensory optyczne VHRS o bardzo wysokiej rozdzielczości GSD: 0,65-0,8 m PAN i 2,6-3,2 MS z czasem rewizyty 5 dni. Dwa kolejne (GaoFen-1 i -6) to optyczne sensory VRS z rozdzielczością GSD: 2,0 m PAN i 8,0/16 m MS z czasem rewizyty do 1 dnia. Pozostałe satelity konstelacji GaoFen to: sensor hiperspektralny GaoFen-5 (320 kanałów spektralnych, 30 m GSD, czas rewizyty 5 dni), średniorozdzielczy GeoFen-4 (50 m PAN/MS GSD, czas rewizyty co 20 sekund) oraz satelita radarowy SAR GaoFen-3 o paśmie obrazowania C-Band (1 m GSD, co 3 dni).

Konstelacja została zaprojektowana jako odpowiednik misji programu Copernicus i oferuje obrazy porównywalne z danymi satelitów Sentinel pod względem jakości i rozdzielczości, ale częściej pozyskanymi.

 

Specyfikacja

Rozdzielczość przestrzenna

Panchromatyczne GSD (m): Wielospektralne GSD (m): SAR (m): Wideo
NaturEye (GaoFen-1a,b,c,d / GaoFen-6) 2.00 8.00 / 16.00 - -
GaoFen-2 0.80 3.20 - -
GaoFen-3 (SAR) - - 1.00 -
GaoFen-4 (GEO) 50.00 50.00 / 400 (infra-red) - 50.00
GaoFen-5 (Hyperspectral) - 30.00 (320 kanały) - -
GaoFen-7 0.65 2.60 - -

Czas rewizyty

Czas rewizyty
NaturEye (GaoFen-1a,b,c,d / GaoFen-6) codziennie / 5 dni
GaoFen-2 5 dni
GaoFen-3 (SAR) 3 dni
GaoFen-4 (GEO) 20 sek, okres (wideo)
GaoFen-5 (Hyperspectral) 5 dni
GaoFen-7 5 dni

Rozdzielczość radiometryczna

Rozdzielczość radiometryczna
NaturEye (GaoFen-1a,b,c,d / GaoFen-6) 10 bit
GaoFen-2 10 bit
GaoFen-3 (SAR) 8 bit
GaoFen-4 (GEO) 16 bit
GaoFen-5 (Hyperspectral) -
GaoFen-7 -

Strona internetowa:

Kontakt

satelitarne@progea4d.pl
tel. +48 12 415 06 41