Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie – MONIT-AIR

Od października 2015 roku do czerwca 2016 roku w ramach umowy z Urzędem Miasta Krakowa oraz współpracą Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie realizowaliśmy prace będące częścią projektu pt. „Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie – MONIT-AIR”.

Do zadań naszej firmy należało między innymi:

Wykonanie cyfrowych map pokrycia i użytkowania terenu w oparciu o ogólną inwentaryzację zieleni wraz z aktualizacją cyfrowej „Mapy roślinności rzeczywistej Miasta Krakowa” – efektem było opracowanie trzech szczegółowych map: 1) Mapa pokrycia i szorstkości terenu, 2) Mapa zieleni i warunków przewietrzania Krakowa, 3) Mapa roślinności rzeczywistej;

Wykonanie szczegółowej inwentaryzacji dendrologicznej na 100 ha charakterystycznych typów zieleni miejskiej tj. parki, pasy drogowe, zieleńce – pracami objęte były m. in. Planty, Park Krakowski, Park Jordana, Park Strzelecki, Aleje Trzech Wieszczów, ul. Dietla, al. Pokoju oraz większość ulic dzielnicy I i II;

Przetworzenie danych ze skanowania laserowego powierzchni Krakowa oraz wysokorozdzielczych wielospektralnych zobrazowań satelitarnych dla potrzeb modelowania pól meteorologicznych;

Opracowanie i wdrożenie komputerowego systemu zarządzania zielenią R3 TREES umożliwiającego gromadzenie i przetwarzanie informacji o terenach zieleni Gminy Miejskiej Kraków oraz zintegrowanie go z Miejskim Systemem Informacji Przestrzennej (MSIP);

Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Urzędu Miasta Krakowa z zakresu wykorzystania danych przestrzennych oraz obsługi komputerowego systemu zarządzania zielenią R3 TREES;

Redakcja opracowania pt. „Atlas pokrycia terenu i przewietrzania Krakowa”, zawierającego pełną metodykę wykonanych prac oraz wszystkie wyniki zarówno w formie wykresów, tabel jak i map.

Zachęcamy do zapoznania się z mapami będącymi efektem projektu na stronie MSIP w zakładce MONIT-AIR Atlas Krakowa 2016 http://obserwatorium.um.krakow.pl/obserwatorium/

Podobne projekty

Dom jednorodzinny w BIM – okolice Krakowa
Atlas pokrycia terenu i przewietrzania Krakowa