Lokalizacja:

Skotniki, Kraków

Czas opracowania:

wrzesień 2018 - grudzień 2018

Produkt końcowy:

wyniki zaimportowano do aplikacji R3 Trees

Inwentaryzacja dendrologiczna parku podworskiego w Skotnikach

W październiku 2018 mieliśmy przyjemność wykonać inwentaryzację dendrologiczną na terenie parku podworskiego w Skotnikach. Oprócz wykonania podstawowych pomiarów dendrometrycznych i opisu stanu zdrowotnego drzew i krzewów zastosowaliśmy system do znakowania drzew Arbo Tag firmy Signumat. Każde drzewo otrzymało etykietę z kodem kreskowym i indywidualnym numerem, który potem został wprowadzony do systemu do zarządzania terenami zieleni miejskiej R3 Trees.

Budowa modeli 3D budynków w projekcie Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej (CAPAP)
Małopolska Tarcza Antykryzysowa – pakiet przedsiębiorczość