Lokalizacja:

woj. świętokrzyskie, opolskie, śląskie, małopolskie oraz podkarpackie

Czas opracowania:

2018

Produkt końcowy:

Modele budynków 3D

Budowa modeli 3D budynków w projekcie Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej (CAPAP)

Działania związane z opracowywaniem modeli budynków 3D zrealizowane zostały w konsorcjum z firmą Gispro sp. z o. o. na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w ramach zadania „Budowa modeli 3D budynków” w projekcie Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej (CAPAP). Istotnym celem wspomnianego projektu było opracowanie modeli 3D budynków w standardzie CityGML 2.0 na poziomie szczegółowości LoD 2.

W części 3 przetargu do zamodelowania wyznaczonych zostało 4 775 653 budynków znajdujących się na terenie pięciu województw: świętokrzyskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego oraz podkarpackiego. Modele zostały wykonane na podstawie obrysów budynków z bazy BDOT10k, danych pozyskanych z lotniczego skanowania laserowego oraz numerycznego modelu terenu.

Dane dla 137 powiatów są już dostępne w serwisie geoportal.gov.pl. Usługa ich pobierania jest całkowicie bezpłatna.

LIFE URBANGREEN – Innowacyjna platforma technologiczna usprawniająca zarządzanie terenami zieleni w celu lepszej adaptacji do zmian klimatu
Inwentaryzacja dendrologiczna parku podworskiego w Skotnikach