Inwentaryzacja nasadzeń w pasie drogowym autostrady A4

W sierpniu i wrześniu 2017 roku wykonaliśmy inwentaryzację nasadzeń drzew i krzewów w pasie drogowym autostrady A4 na odcinku 70 km Tarnów Północ – Dębica Wschód.

Prace terenowe prowadzone były w pasie drogowym, na trzech przejściach dla zwierząt oraz w obrębie MOP Jastrząbka. Dla wszystkich znalezionych skupin dokonano weryfikacji składu gatunkowego w odniesieniu do planu nasadzeń, określono żywotność, stan zdrowotny i przeważający typ uszkodzeń oraz wskazano ich przyczyny. Oceniono również poziom pielęgnacji nasadzeń i wykonano dokumentację fotograficzną z pozycją GPS.

Łącznie zinwentaryzowano 35 558 roślin zebranych w 1583 skupinach.

Chmura punktów dla budynku służby zdrowia
Dom z pełnym otoczeniem w IFC