Dom z pełnym otoczeniem w IFC

Wystarczył tydzień prac, aby przygotować model 3D budynku w technologii BIM na podstawie kolorowej chmury punktów TLS (demo danych LiDAR z http://www.pointcab-software.com). Dodatkowo oprócz samego budynku wymodelowano również najbliższą infrastrukturę naziemną (chodniki, jezdnię, ogrodzenie), a także rzeczywiste ukształtowanie terenu.

Powierzchnia budynku w modelu IFC to ponad 400 m2, natomiast kubatura wyniosła ok. 1000 m. Dodatkowo wykonano modelowanie obiektów na obszarze ponad  2000 m2,otoczenia budynku.

Inwentaryzacja nasadzeń w pasie drogowym autostrady A4
Model 3D budynku do termomodernizacji