Ochrona muraw kserotermicznych

W latach 2018-2020 nasza firma wykonała monitoring stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotami ochrony w 17 obszarach Natura 2000 zlokalizowanych na Wyżynie Miechowskiej. Prace miały na celu ocenę skuteczności prowadzonych działań ochronnych i stanowiły kontynuację  projektu Ochrona siedlisk kserotermicznych w obszarach Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej realizowanego w latach 2012-2017 przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Krakowie, w którym również braliśmy udział.

Monitoring został wykonany w następujących obszarach:

 • Chodów-Falniów PLH120063
 • Cybowa Góra PLH120049
 • Dąbie PLH120064
 • Giebułtów PLH120051
 • Grzymałów PLH120053
 • Kaczmarowe Doły PLH120062
 • Kalina-Lisiniec PLH120007
 • Kalina Mała PLH120054
 • Komorów PLH120055
 • Opalonki PLH120071
 • Poradów PLH120072
 • Pstroszyce PLH120073
 • Sławice Duchowne PLH120074
 • Sterczów-Ścianka PLH120015
 • Uniejów Parcele PLH120075
 • Wały PLH120017
 • Widnica PLH120076

Dodatkowo oceniono wpływ działań ochronnych na populacje trzech gatunków storczyków: dwulistnika muszego Ophrys insectifera, storczyka kukawki Orchis militaris oraz obuwika pospolitego Cypripedium calceolus.

Linie energetyczne – ortofotomapy
VistulaStudy