VistulaStudy

W ramach przygotowań do budowy nowej zapory i hydroelektrowni na środkowym odcinku Wisły poniżej Włocławka, na potrzeby tworzonej dokumentacji projektu środowiskowego Vistula Study (Ove Arup Polska), firma ProGea Consulting dostarczyła geodane i bazujące na nich wyniki analiz przestrzennych GIS, dla obszaru Płock – Włocławek – Toruń. Podstawowym produktem podlegającym przetwarzaniu były wysokorozdzielcze, wielospektralne i wieloczasowe zobrazowania RapidEye, które posłużyły do klasyfikacji pokrycia i użytkowania terenu metodą obiektową oraz fotointerpretacyjną. Analizy dotyczyły okresu od wiosny 2010 r. do końca lata 2011 r. i obejmowały opracowanie analiz na podstawie danych satelitarnych RapidEye z różnych okresów wegetacyjnych (wiosna, lato, jesień). Dodatkowym źródłem informacji były prace terenowe prowadzone z wykorzystaniem zestawu Photo-Asset Management, a także obrazy lotnicze i chmury punktów pochodzące ze skanowania laserowego (ALS).

Podobne projekty

Ochrona muraw kserotermicznych
SaLMaR – Zrównoważone użytkowanie zlewni zbiorników wodnych