Lokalizacja:

Czas opracowania:

Produkt końcowy:

Szkolenia dla administracji publicznej w ramach projektu Sat4Envi

W ramach projektu „Przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla administracji publicznej w ramach projektu Sat4Envi” na zlecenie Polskiej Agencji Kosmicznej od lutego do października 2020 r. przeszkoliliśmy z wykorzystania danych satelitarnych około 1000 pracowników administracji. Wykorzystaliśmy przy tym przygotowane we współpracy z licznymi specjalistami materiały dydaktyczne obejmujące prezentacje, scenariusze warsztatowe oraz filmy instruktażowe.

Pierwsze dwa szkolenia na poziomie podstawowym, przeprowadzone w formie stacjonarnej, były przeznaczone dla kadry zarządzającej jednostek administracji publicznej. Odbyły się one w Warszawie, a wzięły w nich udział 52 osoby.

Następnie przeprowadzono dwudniowe szkolenia specjalistyczne w formie webinarium z ośmiu obszarów zastosowań.Szkolenia obejmowały zarówno wykłady, jak i warsztaty wprowadzające Uczestników w praktyczne wykorzystanie danych satelitarnych. We wszystkich turach wzięło udział 384 Uczestników.

Równolegle trwały szkolenia w formie e-learningu. Współpracująca z nami firma SmallGIS  odpowiadała za stworzenie odpowiedniej platformy szkoleniowej, przystosowanie materiałów dydaktycznych, w tym nagranie filmów instruktażowych, a także za obsługę kursów do czasu zakończenia projektu.

Po zarejestrowaniu się na platformie szkoleniowej projektu Sat4Envi https://sat4envi.imgw.pl/elearning/, nadal można wziąć udział w kursach e-learningowych z ośmiu wymienionych obszarów zastosowań.

Podobne projekty

Podręcznik „Dane satelitarne dla administracji publicznej”
GREENSPACES – EFEKTYWNE I ZINTEGROWANE ZARZĄDZANIE ZIELENIĄ MIEJSKĄ