Lokalizacja:

Auschwitz-Birkenau, Kraków, Szczecin, Zamek Książ

Czas opracowania:

Produkt końcowy:

GREENSPACES – EFEKTYWNE I ZINTEGROWANE ZARZĄDZANIE ZIELENIĄ MIEJSKĄ

logo greenspaces

Oprogramowanie, które początkowo funkcjonowało jako R3 TREES, ewoluowało na przestrzeni lat, napędzane potrzebą coraz bardziej rozwiniętego zarządzania wszystkimi zasobami terenów zieleni, a w 2020 roku zaktualizowana wersja R3 TREES 5 została przemianowana na GreenSpaces.

GreenSpaces to zintegrowana platforma z geolokalizacją obiektów dla wszystkich osób zaangażowanych w zarządzanie, utrzymanie i dokumentację terenów zieleni. Wykorzystanie Internetu, prostota użytkowania, możliwość korzystania w terenie, łatwość aktywacji nowych użytkowników o różnych rolach i uprawnieniach sprawiają, że jest to idealne narzędzie do koordynowania i dokumentowania wszystkich prac związanych z terenami zieleni.

Wersje oprogramowania

Dysponujemy trzema wersjami GreenSpaces: Trees, Play i Full.

 

Szkolenia dla administracji publicznej w ramach projektu Sat4Envi
#7609