Lokalizacja:

Czas opracowania:

Produkt końcowy:

Podręcznik „Dane satelitarne dla administracji publicznej”

Pod koniec 2020 r. zakończyliśmy realizację projektu „Przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla administracji publicznej w ramach projektu Sat4Envi na zlecenie Polskiej Agencji Kosmicznej. Finalnym produktem jest podręcznik „Dane satelitarne dla administracji publicznej”. Jest on w zasadzie pierwszą tego typu publikacją w Polsce, będącą kompendium wiedzy teledetekcyjnej ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania obrazów satelitarnych, usług i produktów programu Copernicus. Książka prezentuje dobre praktyki w działaniach administracji publicznej w zakresie 8 obszarów tematycznych, tj.: gospodarki przestrzennej, rolnictwa, infrastruktury drogowej, gospodarki wodnej, leśnictwa, środowiska, zarządzania kryzysowego oraz ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego. Bogato ilustrowany podręcznik, na 457 stronach prezentuje i przybliża czytelnikowi najnowsze technologie teledetekcyjne w zakresie rejestracji optycznych, mikrofalowych i LiDAR, stosowaną współcześnie terminologię, jak również wskazuje bardzo praktyczne źródła dostępu do danych (nieodpłatnych i komercyjnych) oraz rekomenduje metody i oprogramowanie służące do ich dalszego przetwarzania.

Podręcznik poza swym dedykowanym przeznaczeniem dla szerokiego grona urzędników z administracji publicznej, świetnie wpisuje się w potrzeby rynku edukacji w zakresie technologii satelitarnych i teledetekcji, prowadzonej przez wiele Uczelni oraz instytucji naukowych. Od wielu lat tego typu podręcznik wyczekiwany był w świecie akademickim, szczególnie w zakresie przeglądu technologii: obserwacji Ziemi, rejestracji obrazów, przetwarzania i implementacji wyników analiz danych satelitarnych. Podręcznik może być cennym bardzo materiałem dydaktycznym zarówno dla studentów jak i kadry naukowo-badawczej.

Koordynacji tego obszernego opracowania podjęli się redaktorzy: prof. dr hab. inż. Beata Hejmanowska (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie) oraz dr hab. inż. Piotr Wężyk, prof. UR (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie; ProGea 4D) wraz z zespołem współautorów, tj.: specjalistów praktyków w zakresie teledetekcji satelitarnej: dr Katarzyna Bajorek-Zydroń oraz dr inż. Urszula Cisło-Lesicka + zespół (ProGea 4D) a także grona naukowców z wyższych Uczelni, w osobach:

  • prof. dr hab. inż. Mariusz Sojka, dr inż. Joanna Jaskuła, dr inż. Rafał Wróżyński (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu);
  • dr hab. inż. Cezary Kaźmierowski, prof. UAM, dr hab. inż. Jan Piekarczyk, prof. UAM, dr hab. Jarosław Jasiewicz, prof. UAM, dr Sławomir Królewicz (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu);
  • dr hab. inż. Marek Mróz, prof. UWM, dr inż. Magdalena Mleczko, mgr inż. Natalia Ostrowska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski);
  • dr hab. Jarosław Chormański, prof. SGGW, dr inż. Sylwia Szporak-Wasilewska, mgr Małgorzata Słapińska (Szkoła Główna  Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie);
  • dr hab. Rafał Zapłata, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie);
  • dr inż. Ewa Głowienka, mgr inż. Piotr Kramarczyk, mgr inż. Anna Żądło (Akademia Górniczo-Hutnicza) oraz
  • mgr inż. arch. kraj. Karolina Zięba-Kulawik (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie).

Od strony PAK, konsultacji merytorycznych i innych uwag technicznych zespołowi redakcyjnemu podręcznika, udzielali: mgr inż. Jolanta Orlińska, dr inż. Jakub Kowalewski, mgr Zbigniew Burdzy, mgr Piotr Bednarski, mgr Roger Bachtin. Konsultację naukowa nad podręcznikiem sprawował dr hab. inż. Przemysław Kupidura, prof. PW (Politechnika Warszawska).

Od dzisiaj podręcznik dostępny jest do pobrania na stronie projektu Sat4Envi:
https://polsa.gov.pl/projekty/sat4envi/podrecznik

Życzymy miłej lektury!

Podobne projekty

Waloryzacja przyrodnicza kamieniołomów Mydlniki oraz Bodzów
Szkolenia dla administracji publicznej w ramach projektu Sat4Envi