Rezerwaty Skałka Rogoźnicka i Przełom Białki pod Krempachami

W ramach umowy z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Krakowie w latach 2017-2018 zrealizowaliśmy zadanie polegające na sporządzeniu dokumentacji na potrzeby zarządzania dwoma podhalańskimi rezerwatami przyrody – Przełom Białki pod Krempachami oraz Skałka Rogoźnicka.

Prace obejmowały zarówno analizę dotychczasowych dokumentów, jak również szczegółowe inwentaryzacje terenowe – w tym badania mykologiczne, lichenologiczne, florystyczne, fitosocjologiczne, drzewostanowe oraz faunistyczne.

Przełom Białki pod Krempachami oraz Skałka Rogoźnicka to niewielkie rezerwaty o powierzchni 8,51 i 0,26 ha wchodzące w skład Pienińskiego Pasa Skałkowego.

Przełom Białki pod Krempachami jest rezerwatem krajobrazowym powołanym w celu zachowania wyjątkowych walorów krajobrazowych, na które składają się dwie skały – Kramnica oraz Obłazowa – rozdzielone rzeką Białką. Rezerwat ten jest również cennym stanowiskiem archeologicznym z uwagi na ślady człowieka pochodzące sprzed 40 tys. lat.

Rezerwat Skałka Rogoźnicka jest rezerwatem geologicznym chroniącym unikatowe muszlowce spartytowe i mikrytowe i jako jedyny obiekt tego typu w Polsce został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Geologicznego UNESCO.

Podobne projekty

Monitoring pszonaka pienińskiego
SaLMaR – Zrównoważone użytkowanie zlewni zbiorników wodnych