Rezerwaty Skałka Rogoźnicka i Przełom Białki pod Krempachami

W ramach umowy z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Krakowie realizujemy zadanie polegające na sporządzeniu dokumentacji na potrzeby zarządzania dwoma podhalańskimi rezerwatami przyrody Przełom Białki pod Krempachami oraz Skałka Rogoźnicka.

Prace obejmują zarówno analizę dotychczasowych dokumentów, jak również szczegółowe inwentaryzacje terenowe – w tym badania mykologiczne, lichenologiczne, florystyczne, fitosocjologiczne, drzewostanowe oraz faunistyczne.

Projekt realizowany jest w latach 2017-2018.

Przełom Białki pod Krempachami oraz Skałka Rogoźnicka to niewielkie rezerwaty o powierzchni 8,51 i 0,26 ha wchodzące w skład Pienińskiego Pasa Skałkowego. Przełom Białki pod Krempachami jest rezerwatem krajobrazowym powołanym w celu zachowania wyjątkowych walorów krajobrazowych, na które składają się dwie skały – Kamienica oraz Obłazowa – rozdzielone rzeką Białką. Rezerwat ten jest również cennym stanowiskiem archeologicznym z uwagi na ślady człowieka pochodzące sprzed 40 tys. lat. Rezerwat Skałka Rogoźnicka reprezentuje typ geologiczny i z uwagi na unikatowe muszlowce spartytowe i mikrytowe jako jedyny obiekt tego typu w Polsce wpisany został na listę UNESCO.

Podobne projekty

Monitoring pszonaka pienińskiego
SaLMaR – Zrównoważone użytkowanie zlewni zbiorników wodnych