Monitoring pszonaka pienińskiego

Monitoring pszonaka pienińskiego Erysimum pieninicum prowadzony przez naszą firmę na przełomie lat 2014-2018, jest częścią większego projektu pt. „Monitoring skuteczności działań ochronnych” realizowanego przez Pieniński Park Narodowy  w ramach programu LIFE Pieniny PL.

W ramach prac oceniona zostanie skuteczność zabiegów z zakresu ochrony czynnej na siedlisku pszonaka pienińskiego, na wzgórzu czorsztyńskim. Monitoring taki jest konieczny do określenia optymalnych warunków rozwoju gatunku oraz możliwości zasiedlenia przez niego nowo powstałych siedlisk, a także tempa regeneracji roślinności murawowej. Zebrane dane pozwolą zweryfikować czy dotychczasowe zabiegi polegające m.in. na odkrzaczaniu, są efektywne i czy przynoszą zamierzony skutek.

W roku 2014 wykonaliśmy monitoring stanu wyjściowego oraz wysialiśmy nasiona pszonaka pienińskiego we wcześniej odkrzaczonych miejscach.

W 2015 roku przeprowadziliśmy monitoring siedliska po zabiegach odkrzaczania. Policzyliśmy również siewki pszonaka, które wzeszły w wyniku eksperymentu z dosiewaniem nasion.

W kolejnych latach planowana jest kontynuacja oceny stanu populacji wyjściowej jak również dalsze badanie sukcesu obsiewu.

Pszonak pieniński Erysimum pieninicum jest gatunkiem endemicznym występującym wyłącznie w Pieninach. Rośnie na glebach inicjalnych, o podłożu wapiennym, najczęściej w siedlisku kserotermicznych muraw naskalnych. W Polsce objęty jest ścisłą ochroną gatunkową oraz wpisany do Polskiej Czerwonej Księgi Roślin. W drugim załączniku Dyrektywy Siedliskowej UE widnieje jako gatunek priorytetowy. Największa populacja pszonaka znajduje się na wzgórzu zamkowym w Czorsztynie.

Ocena defoliacji lasów w sąsiedztwie autostradowej obwodnicy Wrocławia
Rezerwaty Skałka Rogoźnicka i Przełom Białki pod Krempachami