Monitoring pszonaka pienińskiego

Monitoring pszonaka pienińskiego Erysimum pieninicum prowadzony przez naszą firmę w latach 2014-2018 był częścią większego projektu pt. Natura w mozaice – ochrona gatunków i siedlisk w obszarze „Pieniny” realizowanego przez Pieniński Park Narodowy  w ramach programu LIFE Pieniny PL.

W ramach prac oceniona została skuteczność zabiegów z zakresu ochrony czynnej na stanowisku pszonaka pienińskiego na wzgórzu zamkowym w Czorsztynie. Monitoring służył określeniu optymalnych warunków rozwoju gatunku, możliwości zasiedlenia przez niego nowo powstałych siedlisk, a także tempa regeneracji roślinności murawowej.

Z wynikami prac można zapoznać się w artykule:

Jędrzejczak E., Bajorek-Zydroń K., Kozłowska-Kozak K. 2018. Pszonak pieniński Erysimum pieninicum na wzgórzu zamkowym w Czorsztynie – wyniki monitoringu zabiegów ochronny czynnej. Pieniny – Przyroda i Człowiek 15: 175-181.

Pszonak pieniński Erysimum pieninicum jest gatunkiem endemicznym naturalnie występującym w Pieninach oraz na stanowiskach synantropijnych na Podhalu oraz w Beskidzie Wyspowym. Rośnie na glebach inicjalnych, o podłożu wapiennym, najczęściej w siedlisku kserotermicznych muraw naskalnych. W Polsce objęty jest ścisłą ochroną gatunkową oraz wpisany do Polskiej Czerwonej Księgi Roślin. W drugim załączniku Dyrektywy Siedliskowej UE widnieje jako gatunek priorytetowy. Największa populacja pszonaka znajduje się na wzgórzu zamkowym w Czorsztynie.

Ocena defoliacji lasów w sąsiedztwie autostradowej obwodnicy Wrocławia
Rezerwaty Skałka Rogoźnicka i Przełom Białki pod Krempachami