Capella X-SAR

Capella X-SAR to konstelacja mikrosatelitów rejestrujących obrazy radarowe bardzo wysokiej rozdzielczości przestrzennej VHR-SAR w paśmie X (długość fali około 3 cm). Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w technologii obrazowania pozwala na uzyskiwanie ukośnej rozdzielczości przestrzennej w kierunku obrazowania (in range) rzędu 30 cm, a w kierunku lotu platformy (azymutalnym) teoretycznie nawet pojedynczych centymetrów – przez wydłużenie czasu „oświetlania” obrazowanego terenu.

Super-rozdzielczość azymutalna została wykorzystana do poprawy jakości radiometrycznej generowanych obrazów przez niekoherentne uśrednianie 9 próbek odbieranego sygnału (multilooking), dzięki czemu komercyjnie oferowane obrazy osiągają jedną z najwyższych na świecie rozdzielczość przestrzenną (50x50cm) przy jednocześnie bardzo niskim poziomie szumów instrumentalnych (NESZ < -14 dB), dużej rozdzielczości radiometrycznej i bardzo silnej redukcji ziarnistości obrazu (speckle’a).

Konstelacja Capella X-SAR do końca roku 2021 ma składać się z 36 mikrosatelitów obrazujących maksymalnie co godzinę, a po zwiększeniu floty w nadchodzących latach planuje dostarczać obrazy SAR o wysokiej rozdzielczości nawet co 30 minut w wybranych rejonach świata. To idealne rozwiązanie do zarządzania kryzysowego, prowadzenia monitoringu, czy analiz na obszarach o niesprzyjającymi warunkach pogodowych.

Dostępne produkty:

– Spot: rozdzielczość GSD: 0.5 m, rozdzielczość w kierunku obrazowania: 0.3 m, wielkość sceny: 5km x 5km, tryb obrazowania: Spotlight;

– Site: rozdzielczość GSD 0.8 m, rozdzielczość w kierunku obrazowania: 0.5 m, wielkość sceny: 5km x 10km, tryb obrazowania: Sliding Spotlight;

– Strip: rozdzielczość GSD 1.2 m, rozdzielczość w kierunku obrazowania: 0.75 m, wielkość sceny: 5km x 20km, tryb obrazowania: Stripmap.

Oferowane formaty danych:

1. SLC (Single Look Complex): dane zawierają amplitudę oraz fazę sygnału radarowego i dedykowane są zaawansowanemu przetwarzaniu. Obrazy udostępniane są w formacie GeoTIFF + JSON.

2. GEO (Geocoded Terrain Corrected): obraz zawiera informacje o amplitudzie. Dane poddane są korekcji topograficznej oraz procesowi tzw. ‘multilooking’ czyli wyrównaniu rozdzielczości w obu kierunkach. Obraz posiada georeferencję w układzie UTM WGS84.

3. GEC (Geocoded Ellipsoid Corrected): produkt jest geokodowany, a projekcja na elipsoidę WGS 84 została wykonana na podstawie średniej wysokości centrum sceny. Obraz nie został poddany korekcji topograficznej. Dzięki zastosowaniu multilooking charakteryzuje się niezwykłą klarownością obrazu, rozdzielczością przestrzenną i nieznaczną ilością szumów. W przypadku obszarów o niewielkim zróżnicowaniu rzeźby terenu gwarantuje świetną dokładność geolokacji.

4. SICD (Sensor Independent Complex Data): format udostępniania produktów SLC, będący dodatkowym sposobem dostarczania danych obok formatu GeoTIFF + JSON. Spełnia amerykańskie standardy GEOINT dotyczące przechowywania i rozpowszechniania danych SAR.

Specyfikacja

Pasmo obrazowania:

X-band (9.4 – 9.9 GHz)

Rozdzielczość przestrzenna:

Spotlight: 0.5 m – 0.7 m
Sliding Spotlight: 0.8 m – 1.2 m
Stripmap: 1.1 m – 1.6 m

Czas rewizyty:

max. co 1 godzinę w 2022

Polaryzacja:

Pojedyncza (HH)

Strona internetowa:

Kontakt

satelitarne@progea4d.pl
tel. +48 12 415 06 41