Capella X-SAR

Capella X-SAR to konstelacja mikrosatelitów rejestrujących obrazy radarowe bardzo wysokiej rozdzielczości przestrzennej VHR-SAR w paśmie X (długość fali około 3 cm). Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w technologii obrazowania pozwala na uzyskiwanie ukośnej rozdzielczości przestrzennej w kierunku zasięgu (in range) rzędu 30 cm, a w kierunku lotu platformy (azymutalnym) teoretycznie nawet pojedynczych centymetrów – przez wydłużenie czasu „oświetlania” obrazowanego terenu.

Super-rozdzielczość azymutalna została wykorzystana do poprawy jakości radiometrycznej generowanych obrazów przez niekoherentne uśrednianie 9 próbek odbieranego sygnału (multilooking), dzięki czemu komercyjnie oferowane obrazy osiągają jedną z najwyższych na świecie rozdzielczość przestrzenną (50x50cm) przy jednocześnie bardzo niskim poziomie szumów instrumentalnych (NESZ < -14 dB), dużej rozdzielczości radiometrycznej i bardzo silnej redukcji ziarnistości obrazu (speckle’a).

Konstelacja Capella X-SAR składa się z 36 mikrosatelitów obrazujących wybrany obszar co godzinę, a po zwiększeniu floty w nadchodzących latach planuje dostarczać obrazy SAR o wysokiej rozdzielczości nawet co 30 minut. To idealne rozwiązanie do zarządzania kryzysowego, prowadzenia monitoringu, czy analiz na obszarach o niesprzyjającymi warunkach pogodowych.

Specifikacja

Pasmo obrazowania:

X-band (9.4 – 9.9 Ghz)

Rozdzielczość przestrzenna:

Spotlight: 0.5 m – 0.7 m
Sliding Spotlight: 0.8 m – 1.2 m
Stripmap: 1.6 m – 2.4 m

Czas rewizyty:

48x dziennie do 2022

Polaryzacja:

Pojedyncza (HH)

Strona internetowa:

Kontakt

satelitarne@progea4d.pl
tel. +48 12 415 06 41

Menu