PlanetScope

Konstelacja nanosatelitów PlanetScope jest innowacyjnym produktem amerykańskiej firmy Planet. Wspomniana spółka utworzyła i rozmieściła w przestrzeni okołoziemskiej ponad 200 nanosatelitów zapewniając pełną operacyjność systemu. Każdego dnia konstelacja pozyskuje ok. 150 mln km2 obrazów (8 kanałów spektralnych: Coastal blue, Blue, Green I, Green II, Yellow, Red, Red edge, NIR) o wysokiej rozdzielczości (GSD 3.0 m) zapewniając tym samym pełne pokrycie wszystkich lądów. Pojedyncze satelity konstelacji PlanetScope nazywane są nanosatelitami Dove, ponieważ mają wymiary zaledwie 10x10x30 cm i ważą niespełna 5 kg.

Ponadto rewolucyjność pomysłu firmy Planet polega na odejściu od typowej dystrybucji pojedynczych scen satelitarnych. W zamian klientowi oferowany jest dostęp do API lub wygodnej platformy internetowej Planet Explorer za pomocą których klient może sam dokonywać wyboru interesujących go obrazów, a następnie pobierać je w celu dalszego przetwarzania na swoim komputerze.

Planet oferuje swoje produkty w trzech formatach:

– Produkt nieprzetworzony – 12-bitowy produkt poprawny radiometrycznie i sensorycznie, przed korekcją geometryczną. Producent zapewnia współczynniki wielomianu (RPCs) niezbędne do wykonania korekcji geometrycznej.

– analityczny – 12-bitowe dane dostarczone w postaci 16-bitowego pliku o rozszerzeniu GeoTIFF bez barwnej korekcji. Produkt przeznaczony do zastosowań analitycznych i naukowych.

– wizualny – zortorektyfikowany 8-bitowy GeoTIFF poddany korekcji barwnej w celu większej użyteczności w analizach przestrzennych i wizualizacji w aplikacjach.

Obrazy Planet są wykorzystywane w wielu krajach świata przez szereg instytucji związanych z rolnictwem, leśnictwem, zarządzaniem kryzysowym, ochroną środowiska, gospodarką przestrzenną, obronnością oraz w celach monitorowania i zarządzania środowiskiem.

Warianty zamówień zobrazowań satelitarnych PlanetScope:

Produkt Podprodukty Opis Komentarz Dostęp poprzez
Monitoring Access Dostęp do nowo pozyskanych danych oraz powiązanych z nimi metadanych zdefiniowanych AOI użytkownika - za pośrednictwem platformy Planet Explorer, Planet API oraz Desktop GIS, przez 1 rok (lub na czas trwania umowy). „Monitoring data” odnoszą się do danych rejestrowanych po dniu podpisania umowy. „Access” jest dostępny jako samodzielna oferta. "Starter Download" dla programu Access jest oferowane tylko w połączeniu z zakupem „Monitoring access”. API/ Planet Explorer
Access + Starter Download Bundle Access Dostęp do nowo pozyskanych danych oraz powiązanych z nimi metadanych zdefiniowanych AOI użytkownika - za pośrednictwem platformy Planet Explorer, Planet API oraz Desktop GIS, przez 1 rok (lub na czas trwania umowy). Pobieranie nowo pozyskanych danych i metadanych w ramach AOI „Access”. Tylko dla klientów z ważną umową. PlanetScope Monitoring Download (Starter, bez opcji przycinania; opłata tylko za pierwsze pobranie) licencja: Enterprise (Firma); Pojedyncza jednostka; Prawa do użytku wewnętrznego.
Starter Download
Archiwum Access Dostęp do danych archiwalnych I metadanych dla zdefiniowanych AOI użytkownika, poprzez Planet Explorer, Planet API oraz desktop GIS. Okres: 1 rok. "Archive data" odnoszą się do daty przed zawarciem umowy. „Access” jest dostępny jako samodzielna oferta. "Starter Download" dla danych archiwalnych jest oferowane tylko w połączeniu z zakupem "Archive Access". API/ Planet Explorer
Access + Starter Download Bundle Access Dostęp do danych archiwalnych I metadanych dla zdefiniowanych AOI użytkownika, poprzez Planet Explorer, Planet API oraz desktop GIS. Okres: 1 rok. Pobieranie każdych danych archiwalnych I metadanych w ramach AOI "Access". Tylko dla klientów z ważną umową. PlanetScope Archive Download (Starter, bez docinania - “clipping”; opłaty za pierwsze pobranie tylko). Licencje: Enterprise (Firma); Pojedyncza jednostka; Prawa do użytku wewnętrznego.
Starter Download
Monitoring + Archiwum All-Time Access Dostęp („Access”) do nowo pozyskanych danych i danych archiwalnych zdefiniowanych AOI przez okres 1 roku (lub czasu trwania umowy). „All-Time” to zarówno monitoring jak i dane archiwalne. Dostęp („Access”) jest dostępny jako samodzielna oferta. Pobieranie (Download) jest oferowane tylko w połączeniu z zamówieniem „Access”. Przy zakupie serwisu All-Time oferowane jest tylko „All-Time Download” z „All-Time Access”. Pobieranie Monitoringu lub danych archiwalnych nie jest dostępne przy samym „All-Time Access”. API/ Planet Explorer
All-Time Access + Preferred Download Bundle All-Time Access Dostęp („Access”) do nowo pozyskanych danych i danych archiwalnych zdefiniowanych AOI przez okres 1 roku (lub czasu trwania umowy). Pobieranie nowo pozyskanych danych i danych archiwalnych oraz ich metadanych w ramach zdefiniowanych Access AOI* . PlanetScope All-Time Download - preferowane 100 km². minimalne zamówienie z 1 sceny, z opcją docinania (clipping); opłata za każde pobranie: Licencje: Enterprise; Pojedynczej jednostki; Prawa do użytku wewnętrznego.
Preferred Download
All-Time Access + Premium Download Bundle All-Time Access Dostęp („Acceess”) do nowo pozyskanych danych i danych archiwalnych zdefiniowanych AOI przez okres 1 roku (lub czasu trwania umowy). Pobieranie nowo pozyskanych danych i danych archiwalnych oraz ich metadanych w ramach zdefiniowanych Access AOI*. PlanetScope All-time Download Premium (minimalne zamówienie 1 ha na scenę), z opcją docinania (clipping) do AOI; opłata za każde pobranie. Licencje: Enterprise; Pojedyncza jednostka; Prawa do użytku wewnętrznego. Uwaga: Jeśli AOI jest <25km², zaleca się Premium.
Premium Download
* Ograniczenia AOI (area of interest) dotyczą liczby poligonów oraz ich wierzchołków. Każdy plik AOI nie może mieć więcej niż 500 wierzchołków, a każdy Licencjobiorca posiada limit do 20 000 wierzchołków.

Specyfikacja

Rozdzielczość przestrzenna

3,0 m

Kanały spektralne

Nazwa sensora ID sensora Kanał Nazwa Długość fali (fwhm) Porównywalny z Sentinel-2
SuperDove * PSB.SD 1 Coastal Blue 442 Tak - z Sentinel-2 z kanałem 1
2 Blue 490 (50) Tak - z Sentinel-2 z kanałem 2
3 Green 531
4 Green II 565 (36) Tak - z Sentinel-2 z kanałem 3
5 Yellow 610
6 Red 665 (31) Tak - z Sentinel-2 z kanałem 4
7 RedEdge 705 (15) Tak - z Sentinel-2 z kanałem 5
8 NIR 865 (40) Tak - z Sentinel-2 z kanałem 8a
Dove-R PS2.SD 1 Blue 485 (30) Tak - z Sentinel-2 z kanałem 2
2 Green II 545 (45) Tak - z Sentinel-2 z kanałem 3
3 Red 630 (40) Tak - z Sentinel-2 z kanałem 4
4 NIR 820 (40) Tak - z Sentinel-2 z kanałem 8a
Dove-C ** PS2 1 Blue 485 (30) Tak - z Sentinel-2 z kanałem 2
2 Green 545 (45) Tak - z Sentinel-2 z kanałem 3
3 Red 630 (40) Tak - z Sentinel-2 z kanałem 4
4 NIR 820 (40) Tak - z Sentinel-2 z kanałem 8a
* Kanał 6, 7, and 8 SuperDove nie są dostępne na wszystkich zdjęciach PSB.SD.
**NIR nie jest dostępny dla wszystkich zdjęć PS2.

Czas rewizyty

1 dzień

Dzienna rejestracja

150 milionów km2

Rozdzielczość radiometryczna

12 bitów

Strona internetowa:

Ulotki

Kontakt

satelitarne@progea4d.pl
tel. +48 12 415 06 41