KOMPSAT-3

KOMPSAT-3 będący następcą satelity KOMPSAT-2 zachował wszystkie cechy swojego poprzednika, poprawiając rozdzielczość przestrzenną do 0.7 m. Sensor codziennie pozyskuje zobrazowania w 4 kanałach spektralnych dla ok. 300 000 km2. Nowością jest możliwość stworzenia produktów w standardzie Ortho-ready o rozdzielczości 0.5 m.

Średni czas rewizyty to ok 3.5 dnia, przy maksymalnym wychyleniu 30o od nadiru.

Dostępne są 4 tryby obrazowania:
– pasmowe;
– wielopunktowe, wzdłuż jednego kierunku obrazowania;
– obrazowanie stereo wzdłuż jednego pasa obrazowania;
– szerokopasmowe (maks. szerokość obrazowania 40 km).

Specyfikacja

Rozdzielczość przestrzenna

Kanał panchromatyczny: 0.5 m
Kanały wielospektralne: 2.0 m

Kanały spektralne

Panchromatyczny: 450 – 900 nm

Wielospektralne:
Blue: 450-520 nm,
Green: 520-600 nm,
Red: 600-690 nm,
NIR: 760-900 nm;

Czas rewizyty

średnio 3.5 dnia

Dzienna rejestracja

300 000 km2

Rozdzielczość radiometryczna

14 bitów

Strona internetowa:

Kontakt

satelitarne@progea4d.pl
tel. +48 12 415 06 41