RoadSpaces

RoadSpaces to narzędzie WebGIS służące do zarządzania infrastrukturą drogową, w szczególności znakami drogowymi.

Poza powyższym aplikacja pozawala na łatwiejsze zarządzanie ruchem drogowym, zarządzanie miejscami parkingowymi, rejestrem wypadków drogowych.

Korzyści płynące z RoadSpaces:

  • Wszystkie informacje dotyczące znaków drogowych zgromadzone w jednej bazie danych: lokalizacja, kierunek, zdjęcie, data produkcji, data instalacji w terenie, trwałość powłoki, stan techniczny
  • Rozmieszczenie znaków widoczne na interaktywnej mapie
  • Możliwość planowania skutecznego utrzymania znaków drogowych
  • Możliwość kontaktu z użytkownikami infrastruktury drogowej poprzez np. zgłaszania awarii