GreenSpaces to zaawansowane, a jednocześnie intuicyjne narzędzie, łączące systemy baz danych z informacją geograficzną (mapą), służące do zarządzania i monitorowania urządzonych terenów zieleni.

Aplikacja umożliwia w jednym module gromadzenie danych oraz wykonywanie szeregu poleceń, wdrażając tym samym sprawną organizację pracy, co znacząco zwiększa jakość i efektywność prowadzonych zadań.

GreenSpaces to aplikacja przeznaczona do zarządzania i monitorowania drzew czy krzewów, ale także obiektów tzw. małej architektury (tj. lampy, ławki, kosze na śmieci), placów zabaw, nawierzchni czy nawet systemów nawadniania, których utrzymanie i konserwacja jest zadaniem nie tylko władz lokalnych, ale także prywatnych inwestorów.

GreenSpaces pozwala na:

 • gromadzenie i porządkowanie danych,
 • generowanie raportów i analiz statystycznych,
 • planowanie i rozliczanie prac pielęgnacyjnych,
 • kosztorysowanie zleceń,
 • minimalizację ryzyka i odpowiedzialności
  w przypadku wypadków spowodowanych przez drzewa lub sprzęty zabawowe,
 • dokumentowanie i optymalizację prac, kontrolę jakości,
 • pokazanie skuteczności działań zwierzchnikom
  i opinii publicznej,
 • informowanie i angażowanie mieszkańców

GreenSpaces jest stworzony do pracy nie tylko w biurze, ale także w terenie. Aplikacja mobilna pozwala na uzupełnienie informacji o obiektach (np. drzewach, trawnikach, ławkach) w czasie trwania inspekcji. Korzystając z aparatu i GPS’a wbudowanego w urządzenie można dołączyć zdjęcie danego obiektu oraz wskazać jego lokalizację. Pracownik po wykonaniu zadania może od razu wysłać raport do zleceniodawcy wraz z dokumentacją fotograficzną.

Wersje oprogramowania

GreenSpaces oferuje kilka wersji oprogramowania dostosowanych do konkretnych potrzeb. Może być wykorzystywane przez ADMINISTRACJĘ PUBLICZNĄ do zarządzania zieloną infrastrukturą na terenie miasta czy gminy, ale również przez PRZEDSIĘBIORCÓW, którzy chcą zarządzać drzewami czy placami zabaw w imieniu swoich klientów. Wersje podstawowe TREES i PLAY mogą być łączone, a także rozszerzone o dodatkowe moduły.

GreenSpaces TREES

Umożliwia zarządzanie danymi przestrzennymi i opisowymi  dotyczącymi drzew oraz krzewów. Poza podstawowymi parametrami, takimi jak: gatunek, średnica korony, obwód pnia, wysokość czy wiek mogą być gromadzone informacje dotyczące stanu zdrowotnego, obecności miejsc lęgowych ptaków czy też zleceń koniecznych do realizacji prac (termin wykonania i koszty realizacji).

Warta podkreślenia jest dostępność w systemie KARTY OCENY DRZEWA, a także możliwość określenia konfliktu z bezpośrednim sąsiedztwem oraz klasę zagrożenia, jakie drzewo może stanowić dla otoczenia.

GreenSpaces PLAY

Pozwala nie tylko na gromadzenie podstawowych informacji o sprzęcie zabawowym i sportowym, ale również na dokumentowanie okresowych przeglądów ich stanu technicznego oraz planowanie prac konserwatorskich.

Dodatkowe Moduły i Funkcje

Moduł METEO

W zarządzaniu zielenią uwzględnia najbardziej aktualne dane pogodowe. Dotyczy to zarówno planowania, jak i analiz wykonanych działań
i kosztów. Dane są wyświetlane w postaci czytelnego panelu pogodowego, zawierającego m.in. 72 h prognozę oraz serwis danych pogodowych.

Moduł BENEFIS

Pozwala na obliczanie wartości usług ekosystemowych świadczonych przez drzewa
i krzewy  (m.in. sekwestrację CO2, usuwanie pyłu zawieszonego (PM), produkcję tlenu, obniżanie temperatury otoczenia dzięki ocienieniu
i ewapotranspiracji). Moduł bazuje na cechach biometrycznych drzew i krzewów gromadzonych
w bazie danych GreenSpaces oraz danych klimatycznych (Moduł METEO).

Moduł WATER

Korzystając z tego modułu można oszacować ile wody potrzeba do nawadniania drzew biorąc pod uwagę gatunek oraz warunki pogodowe. Stanowi on dodatkowe rozszerzenie modułów METEO
i BENEFIS.

Moduł WORKS

Pozwala na zaawansowane a jednocześnie proste i intuicyjne planowanie oraz optymalizację działań pracowników. Zadania można przypisać do określonych osób lub zespołów, wyświetlić je w zestawieniu tygodniowym, a także kontrolować czas i koszty ich wykonania. W połączeniu z modułem METEO
w tworzeniu harmonogramu będą uwzględniane warunki pogodowe.

Funkcja REAL TIME SYNC

 Jest to bardzo przydatna funkcja dostępna dla użytkowników modułu WORKS polegająca na synchronizacji w czasie rzeczywistym danych pomiędzy pracownikiem terenowym a osobą korzystającą z aplikacji w biurze. Pozwala ona na bieżąco kontrolować postępy prac, w tym szybkie wychwytywanie ewentualnych przeszkód w realizacji zadań.

Moduł GREEN CITY

Ma charakter portalu publicznego, w którym udostępniane są podstawowe informacje o zielonej infrastrukturze miasta w formie interaktywnej mapy. Daje to mieszkańcom możliwość zapoznania się ze sposobami zarządzania terenami zieleni oraz płynących z nich korzyści ekosystemowych.

Moduł OPEN

Umożliwia on udostępnienie danych na innych platformach wykorzystując serwery OGC WMS oraz WFS.

Moduł COPY DB

Usługa daje możliwość codziennego tworzenia kopii wszystkich danych zawartych w bazie GreenSpaces (również dokumentów i fotografii) na własnym serwerze.

GreenSpaces w Polsce

Interfejs użytkownika

Skontaktuj się z nami