WorkSpaces

Narzędzie WebGIS służące do integracji, administrowania i aktualizowania wszelkich informacji dotyczących różnych baz danych.
Upraszcza to procedury administracyjne oraz kontrole dotyczące planowania rozwoju regionalnego i podatków.

Urzędy oraz inne lokalne władze mają dostęp do nowoczesnych baz danych, dzięki którym nadzorują i planują swoje terytorium:

  • Mapy właściwości technicznych,
  • Inwentaryzacja gruntów,
  • Plany deweloperskie dla lokalnych nieruchomości,
  • Listy adresów i mieszkańców,
  • oraz wiele więcej.

Aby w praktyczny sposób wykorzystać tę ilość danych i zintegrować je, potrzebne są starannie opracowane i praktyczne narzędzia.

WorkSpaces pozwala na ewidencję i przedstawienie w prosty graficzny sposób zmian w zabudowie oraz na bieżące aktualizowanie odpowiednich baz danych.