Lokalizacja:

woj. podlaskie i lubelskie, Polska

Czas opracowania:

6 miesięcy

Produkt końcowy:

Sklasyfikowana chmura punktów ALS, modele DTM DSM (4413 km2)

CAPAP

Projekt CAPAP (Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej) jest to w znacznej części kontynuacja wcześniejszych działań zapoczątkowanych programem ISOK. Cały projekt operuje w czterech obszarach obejmujących organizację, narzędzia, dane, promocję. Nasze zadania obejmują obszar trzeci, odpowiedzialny za dane.

Projekt „Pozyskanie danych wysokościowych” wykonywany jest na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w konsorcjum z firmą GISPRO sp. z o. o. ze Szczecina. W ramach tego zamówienia należy pozyskać chmurę punktów o gęstości 4 pkt/m2 dla około 4000 km2 na obszarze województwa podlaskiego i lubelskiego przy pomocy skaningu lotniczego oraz wykonać pełną klasyfikację pozyskanych danych. W dalszej części opracowania wykonać należy numeryczne modele terenu i modele pokrycia terenu w formacie GRID. Ostateczne dane wykonane w ramach projektu CAPAP zostaną włączone do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego i udostępnione do powszechnego użytku. Przewidywany termin zakończenia projektu to koniec 2017 roku.

Podobne projekty

S1
Kotelnica Białczańska