Lokalizacja:

Niemcy

Czas opracowania:

868 h

Produkt końcowy:

Sklasyfikowana chmura punktów ALS (660 kmb)

Linie energetyczne – klasyfikacja

Projekt obejmował wykonanie dokładnej klasyfikacji chmury punktów ALS na potrzeby inwentaryzacji linii energetycznych. Obszar opracowania obejmował 660 kmb. Dane źródłowe w postaci ortofotomap i chmury punktów o wysokiej gęstości, nawet do 80 pkt/m2 pozwoliły na szczegółową analizę i podział na klasy z uwzględnieniem bezpiecznej odległości elementu danej klasy od linii energetycznej. Opracowana chmura punktów została wykorzystana do dalszych analiz pod ewentualne przebudowy i modyfikacje linii energetycznych.

Podobne projekty

Albania
Linie energetyczne – ortofotomapy