Lokalizacja:

Jönköping, Szwecja

Czas opracowania:

2,5 miesiąca

Produkt końcowy:

Sklasyfikowana chmura punktów ALS, modele 3D budynków na poziomie City GML LOD2, true ortho o pikselu 10 cm (56,4 km2, 25 791 modeli)

Jönköping

Celem projektu było opracowanie modeli 3D budynków na obszarze 56,4 km2 miasta Jönköping w Szwecji. Zamówienie obejmowało wykonanie 25 791 modeli na poziomie LOD 2 poszerzonym o mniejsze szczegóły konstrukcji dachów, jak kominy, lukarny. Wykonano klasyfikację chmury punktów ALS, następnie w oparciu o dostarczone zdjęcia lotnicze opracowano prawdziwą ortofotomapę – true orthophoto o pikselu 10 cm.

Podobne projekty

DTM – Norwegia
Skogssäter