Location:

Duration:

Final product:

Jönköping

Celem projektu było opracowanie modeli 3D budynków na obszarze 56,4 km2 miasta Jönköping w Szwecji. Zamówienie obejmowało wykonanie 25 791 modeli na poziomie LOD 2 poszerzonym o mniejsze szczegóły konstrukcji dachów, jak kominy, lukarny. Wykonano klasyfikację chmury punktów ALS, następnie w oparciu o dostarczone zdjęcia lotnicze opracowano prawdziwą ortofotomapę – true orthophoto o pikselu 10 cm.

Podobne projekty

BIM model of an office building – Kraków
Skogssäter