Location:

Duration:

Final product:

Skogssäter

Naszym zadaniem w ramach projektu było wykonanie pełnej klasyfikacji chmury punktów ALS na obszarz 9,2 km2 w Skogssäter w Szwecji z wydzieleniem na odrębne klasy dla słupów, linii energetycznych i stacji transformatorowych. Wykonano aerotriangulację dostarczonych zdjęć pozyskanych za pomocą technologii UAV i opracowano ortofotomapę o pikselu 5 cm. Na tej podstawie nadano atrybuty RGB na sklasyfikowaną chmurę punktów. W celu lepszego wyodrębnienia instalacji dla słupów i linii energetycznych przypisano stały atrybut RGB.

Podobne projekty

Jönköping
Expressway S1