Lokalizacja:

Kotelnica Białczańska

Czas opracowania:

50 h, 6 dni roboczych

Produkt końcowy:

Sklasyfikowana chmura punktów ALS, ortofotomapa o pikselu 5 cm

Kotelnica Białczańska

Zakres projektu, wykonanego dla ośrodka Narciarskiego Kotelnica Białczańska, obejmował dostarczenie danych do bazy danych systemu SNOWsat do zarządzania pokrywą śnieżną. Do klienta dostarczono sklasyfikowaną chmurę punktów ALS o gęstości 12-13 pkt/m2 z nadanymi atrybutami RGB dla obszaru ok. 4 km2, Opracowano Numeryczny Model Terenu DTM oraz na podstawie pozyskanych zdjęć lotniczych wykonano ortofotomapę o pikselu 5 cm. Przeprowadzono konwersję dostarczonych danych CAD (DWG) dla tras narciarskich opracowywanego obszaru do formatów GIS (SHP) wraz z kontrolą topologii obiektów.

Podobne projekty

CAPAP
Albania