Lokalizacja:

Jaworzno

Czas opracowania:

5 dni

Produkt końcowy:

chmura punktów

Skanowanie budynku użyteczności publicznej

Celem projektu było pozyskanie chmury punktów TLS, częściowo wraz z informacją barwną (elewacje). Wyrównana chmura punktów została wykorzystana do przygotowania modelu 3D budynku będącego podstawą do opracowania projektu termomodernizacji obiektu.

Skanowanie obiektu zabytkowego – Barbakan w Krakowie
Model 3D słupów wysokiego napięcia