Lokalizacja:

Kraków

Czas opracowania:

4 dni

Produkt końcowy:

chmura punktów + model 3D

Dokumentacja do analizy zacienienia

Celem projektu było przygotowanie dokumentacji ukazującej położenie okien, drzwi balkonowych, balkonów (wraz z głębokościami) dla kilku kamienic zlokalizowanych w Krakowie przy ul. Wenecja. Opracowane materiały posłużyły do przeprowadzenia analizy nasłonecznienia mieszkań przed oraz po planowanym wybudowaniu obiektu na działce sąsiedniej. W tym celu wykonano naziemne skanowanie laserowe, na podstawie którego przygotowano model 3D.

Powierzchnia opracowanej elewacji to ponad 1800 m.

Model BIM elewacji budynku
Skanowanie obiektu zabytkowego – Barbakan w Krakowie