Lokalizacja:

Rzeszów

Czas opracowania:

6 dni (skanowanie + modelowanie)

Produkt końcowy:

chmura punktów + zewnętrzny model IFC

Model BIM elewacji budynku

Chmurę punktów TLS wraz z informacją barwną (RGB) można wykorzystać do opracowania modelu zewnętrznego 3D budynku w technologii BIM na poziomie szczegółowości LOD300 (wg LOD Spec 2016 BIM Forum).

Inwentaryzacja mieszkań – modele BIM
Dokumentacja do analizy zacienienia