Lokalizacja:

Kraków

Czas opracowania:

1 dzień (skanowanie + modelowanie)

Produkt końcowy:

chmura punktów + model IFC

Inwentaryzacja mieszkań – modele BIM

Zarejestrowanie postępu prac na budowie budynku wielorodzinnego poprzez pozyskanie chmury punktów TLS było celem niniejszego projektu. Oprócz zeskanowania 5 mieszkań, dla jednego z nich opracowano model 3D.

Modelowanie 3D infrastruktury przemysłowej
Model BIM elewacji budynku