Lokalizacja:

Norwegia

Czas opracowania:

2 miesiące

Produkt końcowy:

Sklasyfikowana chmura punktów ALS (750 km2)

DTM – Norwegia

Zamówienie obejmowało opracowanie klasyfikacji chmury punktów na obszarze 750 km2 do zasobu danych geodezyjnych w Norwegii. Dane podlegały opracowaniu w dwóch standardach, 2 i 5 pkt/m2. Opracowaliśmy obszar o standardzie I – 2 pkt/m2. Poprawne wykonanie numerycznego modelu terenu było podstawą do opracowania warstwic na danym terenie.

Podobne projekty

Obiekt biurowy w BIM – Kraków
Jönköping