Lokalizacja:

Kraków

Czas opracowania:

11 dni (skanowanie + modelowanie)

Produkt końcowy:

chmura punktów + model IFC

Obiekt biurowy w BIM – Kraków

Celem projektu było pozyskanie chmury punktów TLS wraz z informacją barwną (RGB). Opracowana chmura punktów pozwoliła na przygotowanie modelu budynku w technologii BIM. Dla  wybranych pięter (1, 3 oraz 4) stworzono pełny model poziomie LOD300 (wg LOD Spec 2016 BIM Forum). Dla pozostałych pięter, ze względu na brak dostępu do wszystkich pomieszczeń opracowanie ograniczono do modelu zewnętrznego.

Powierzchnia opracowania pełnego modelu IFC to 1860 m2 , natomiast kubatura wyniosła 6150 m3 .

Kościół pw. Wszystkich Świętych w Pszczynie – model IFC
DTM – Norwegia