Lokalizacja:

Albania

Czas opracowania:

4280 h, 4 miesiące

Produkt końcowy:

Sklasyfikowana chmura punktów ALS, modele DTM DSM (10 288 km2)

Albania

Projekt zakładał dostarczenie 10288 km2 sklasyfikowanej chmury punktów na obszarze Albanii w dwóch wersjach, na wysokości elipsoidalnej i ortometrycznej oraz opracowanie modeli numerycznego modelu terenu DTM i numerycznego modelu pokrycia terenu DSM w formatach XYZ, GeoTiff, DWG i SHP. Wykonaliśmy wstępne opracowanie chmury punktów, podczas klasyfikacji posiłkowaliśmy się zdjęciami lotniczymi dostarczonymi przez zamawiającego. Na podstawie sklasyfikowanej chmury punktów ALS zostały wygenerowane modele wysokościowe DTM i DSM o pikselu 5 m. Zdecydowanie wyzwaniem był duży obszar opracowania w stosunkowo krótkim czasie wykonywania projektu.

Podobne projekty

Kotelnica Białczańska
Linie energetyczne – klasyfikacja