Lokalizacja:

Kraków

Czas opracowania:

7 dni (skanowanie + modelowanie)

Produkt końcowy:

chmura punktów + model IFC

Model BIM parkingu podziemnego wraz z infrastrukturą

Zadaniem projektu była inwentaryzacja garażu podziemnego oraz znajdujących się w nim instalacji. W celu pozyskania informacji geometrycznej o obiekcie przeprowadzono naziemne skanowanie laserowe TLS (bez RGB), a następnie wykonano modelowanie 3D w technologii BIM na poziomie szczegółowości LOD300 (wg LOD Spec 2016 BIM Forum).

Powierzchnia opracowania modelu IFC to ponad 1200 m, natomiast kubatura wyniosła ponad 3100 m.

Model 3D mostu drogowego
Modelowanie 3D infrastruktury przemysłowej