Lokalizacja:

Drammen, Norwegia

Czas opracowania:

4 dni (modelowanie)

Produkt końcowy:

model 3D

Model 3D mostu drogowego

Zgodnie z życzeniem klienta na podstawie danych z naziemnego skanowania laserowego zamodelowano wybrane elementy mostu drogowego. Spód mostu przedstawiono jako powierzchnię. Natomiast pozostałe elementy, takie jak: filary, latarnie, bariery, znaki drogowe oraz inne wystające poniżej powierzchni spodu mostu zaprezentowano jako bryły.

Model BIM parkingu podziemnego wraz z infrastrukturą