Location:

Duration:

Final product:

Powerlines – orthophotomaps

Celem projektu było wykonanie ortofotomap na odcinku 124 kmb na potrzeby inwentaryzacji linii energetycznych na terenie Niemiec. Na podstawie materiałów źródłowych – chmury punktów ALS o wysokiej gęstości i zdjęć lotniczych opracowaliśmy ortofotomapy o pikselu terenowym 5 cm. Materiały posłużyły do dalszych prac inwentaryzacyjnych.

Podobne projekty

The Kotelnica Białczańska Ski Resort
Deutsche Bahn – orthophotomaps
Menu