Location:

Duration:

Final product:

The Kotelnica Białczańska Ski Resort

Zakres projektu, wykonanego dla ośrodka Narciarskiego Kotelnica, obejmował dostarczenie danych do bazy danych systemu SNOWsat do zarządzania pokrywą śnieżną. Do klienta dostarczono sklasyfikowaną chmurę punktów ALS o gęstości 12-13 pkt/m2 z nadanymi atrybutami RGB dla obszaru ok. 4 km2, Opracowano Numeryczny Model Terenu DTM oraz na podstawie pozyskanych zdjęć lotniczych wykonano ortofotomapę o pikselu 5 cm. Przeprowadzono konwersję dostarczonych danych CAD (DWG) dla tras narciarskich opracowywanego obszaru do formatów GIS (SHP) wraz z kontrolą topologii obiektów.

Podobne projekty

Expressway S1
Powerlines – orthophotomaps
Menu