LOADING CLOSE

KOMPSAT-3

KOMPSAT-3 będący następcą satelity KOMPSAT-2 zachował wszystkie cechy swojego poprzednika, poprawiając rozdzielczość przestrzenną do 0,7 m. Sensor codziennie pozyskuje zobrazowania w 4 kanałach spektralnych dla ok. 300 000 kmna dzień. Nowością jest możliwość stworzenia produktów w standardzie Ortho-ready o rozdzielczości 0,5 m.

Średni czas rewizyty to ok 3,5 dnia, przy maksymalnym wychyleniu 30o od nadiru.

Dostępne są 4 tryby obrazowania:
– pasmowe,
– wielopunktowe, wzdłuż jednego kierunku obrazowania,
– obrazowanie stereo wzdłuż jednego pasa obrazowania,
– szerokopasmowe (maks. szerokość obrazowania 40 km).


Specyfikacja

Rozdzielczość przestrzenna

Kanał panchromatyczny: 0.7 m

Kanały wielospektralne: 2.8 m

Kanały spektralne

Panchromatyczny: 450 – 900 nm

Wielospektralne:

Blue: 450-520 nm,

Green: 520 – 600 nm,

Red: 600-690 nm,

NIR: 760-900 nm;

Czas rewizyty

średnio 3.5 dnia

Dzienna rejestracja

300 000 km2

Rozdzielczość radiometryczna

14 bitów


Opiekunowie produktu

Mateusz Maślanka
mateusz.maslanka@progea4d.pl