LOADING CLOSE

Kontakt

ProGea 4D sp. z o. o.

ul. Henryka Pachońskiego 9,

31-223 Kraków

 

Tel. : +48 12 415-06-41

Email: office@progea4d.pl

Dział Fotogrametrii i Skaningu

Dyrektor Działu
Fotogrametrii i Skaningu

piotr.szwed@progea4d.pl

Kierownik Pionu TLS

artur.warchol@progea4d.pl

Tel. 605 885 035

Dział Środowisko


Zastępca Kierownika
Działu Środowisko,
botanik

elzbieta.jedrzejczak@progea.pl


Specjalista ds. środowiska,
architekt krajobrazu

kinga.szerszen@progea.pl

Dział Sprzedaży i Rozwoju Rynku


Kierownik Działu Sprzedaży
i Rozwoju Rynku

mateusz.maslanka@progea4d.pl


Młodszy specjalista
ds. szkoleń i marketingu

katarzyna.turek@progea4d.pl


Młodszy specjalista
ds. teledetekcji

kinga.wenglorz@progea4d.pl

Dział Administracji

Kierownik Działu Administracji

roksana.welner-hardt@progea.pl

Tel: +48 12 415 06 41