Analizy GIS

Nasza firma oferuje Państwu szeroki zakres usług związanych z przetwarzaniem danych i analizami GIS (System Informacji Geograficznej). Możliwości wykorzystania tych technologii są ograniczone jedynie wyobraźnią, a ich dynamiczny rozwój sprawia, że nieustannie mamy nowe pomysły na zastosowanie GIS w innowacyjnych analizach przestrzennych.

Nasze Usługi GIS:

 • Klasyfikacja Terenu na Podstawie Zobrazowań Satelitarnych

Oferujemy precyzyjną klasyfikację terenu, wykorzystując zaawansowane techniki przetwarzania zobrazowań satelitarnych. Pomaga to w identyfikacji różnorodnych typów pokrycia terenu, takich jak lasy, wody, obszary zabudowane, czy tereny rolnicze.

 • Analizy Kondycji Roślinności

Dzięki analizom GIS możemy monitorować stan roślinności na dużych obszarach, co jest nieocenione w rolnictwie, leśnictwie i zarządzaniu zasobami naturalnymi.

 • Analizy Zmian Pokrycia Terenu

Monitorujemy zmiany w pokryciu terenu na przestrzeni czasu, co jest kluczowe dla zarządzania środowiskiem, urbanistyki oraz planowania przestrzennego.

 • Ruchy Masowe (Zmiany Osuwiskowe)

Oferujemy analizy zmian osuwiskowych i innych ruchów masowych, co jest istotne dla oceny ryzyka oraz planowania infrastrukturalnego.

 • Analiza Czasu Dojazdu i Wyznaczanie Optymalnej Trasy

Dzięki naszym analizom możemy określić najkrótsze i najbardziej efektywne trasy dojazdu, co jest kluczowe dla logistyki, ratownictwa oraz planowania transportu.

 • Wyznaczanie Optymalnej Lokalizacji pod Inwestycje

Pomagamy w wyborze najlepszych lokalizacji dla nowych inwestycji, uwzględniając czynniki takie jak dostępność infrastruktury, uwarunkowania środowiskowe i demograficzne.

 • Prognozy Powodziowe

Oferujemy usługi prognozowania powodzi, co pozwala na lepsze przygotowanie i zarządzanie ryzykiem powodziowym.

 • Analizy Widoczności

Wykonujemy analizy widoczności, które są istotne przy planowaniu nowych budynków, obiektów turystycznych, czy infrastruktur telekomunikacyjnych.

 • Mapa Kosztów

Tworzymy mapy kosztów, które pomagają w ocenie kosztów inwestycyjnych i operacyjnych na danym obszarze.

 • Tworzenie Profili

Oferujemy usługi tworzenia profili topograficznych, które są niezbędne w geodezji, budownictwie i planowaniu przestrzennym.

 • Tworzenie Modeli 3D

Tworzymy trójwymiarowe modele terenu i obiektów, co umożliwia lepsze zrozumienie i wizualizację przestrzeni.

 • Tworzenie NMT, NMPT i zNMPT oraz Produktów Pochodnych

Specjalizujemy się w tworzeniu Numerycznych Modeli Terenu (NMT), Numerycznych Modeli Pokrycia Terenu (NMPT) i znormalizowanych Numerycznych Modeli Pokrycia Terenu (zNMPT), które znajdują szerokie zastosowanie w wielu branżach.

 • Obliczanie Potencjału Solarnego

Oferujemy analizy potencjału solarnego, które są kluczowe przy planowaniu instalacji fotowoltaicznych.

Lokalizacja Przeszkód Lotniczych

Wykonujemy analizy lokalizacyjne przeszkód lotniczych, co jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa lotów.