LOADING CLOSE

Skanowanie laserowe

Skanowanie laserowe (skaning laserowy, od ang. laser scanning) to szybka metoda pozyskiwania informacji geometrycznej o obiektach. W zależności od wielkości obiektu i oczekiwanych dokładności pomiaru można zastosować do skanowania różne technologie. Dzięki skanowaniu LiDAR otrzymujemy zbiór punktów (chmurę punktów) przedstawiającą interesujący nas obiekt lub powierzchnię. W zależności od skali projektu i oczekiwanych dokładności można wyróżnić 3 główne gałęzie skanowania laserowego:

  • lotnicze skanowanie laserowe (ALS – Airborne Laser Scanning),
  • mobilne skanowanie laserowe (MLS – Mobile Laser Scanning), oraz
  • naziemne skanowanie laserowe (TLS – Terrestrial Laser Scanning).

 

ALS

Lotniczy skaning laserowy – Airborne Laser Scanning jako szybka i precyzyjna technologia pozyskiwania informacji przestrzennej o obiekcie jest stosowana w szerokim zakresie prac projektowych oraz inwentaryzacyjnych. Oferujemy przygotowanie finalnych produktów obejmujących opracowania na podstawie chmur punktów lotniczego skaningu laserowego:

  • Klasyfikacja chmury punktów
  • Numeryczny Model Terenu (DTM)
  • Numeryczny Model Pokrycia Terenu (DSM)
  • Opracowanie warstwic

 

TLS

Naziemne skanowanie laserowe jest najdokładniejszą (z trzech powyższych) metodą skanowania. Stosunkowo szybko można dzięki niej pozyskać chmurę punktów o dokładności poniżej 1 cm, która znajduje zastosowanie podczas prac inwentaryzacyjnych i stanowi bazę do dalszego działania (modelowanie 3D, tworzenie modeli dla BIM). Pozyskiwane automatycznie zdjęcia pozwalają na stworzenie kolorowej chmury punktów, która bardzo dobrze sprawdza się we wszelkich działaniach projektowych niezależnie od branży (m.in. architektura, instalacje, logistyka). Dodatkowo chmura punktów może być wykorzystywana do działań promocyjnych np. opracowanie wizualizacji w postaci filmu.

 


Nasze projekty