LOADING CLOSE

Skanowanie laserowe

ALS

Lotniczy skaning laserowy – Airborne Laser Scanning jako szybka i precyzyjna technologia pozyskiwania informacji przestrzennej o obiekcie jest stosowana w szerokim zakresie prac projektowych, inwentaryzacyjnych oraz realizacyjnych. Oferujemy przygotowanie finalnych produktów obejmujących opracowania na podstawie chmur punktów lotniczego skaningu laserowego:

  • Klasyfikacja chmury punktów
  • Numeryczny Model Terenu (DTM)
  • Numeryczny Model Pokrycia Terenu (DSM)
  • Opracowanie warstwic

Nasze projekty