Geographic Imager

Program Geographic Imager firmy Avenza to narzędzie dedykowane dla oprogramowania Adobe Photoshop, które zwiększa szybkość, skuteczność i łatwość pracy z danymi rastrowymi. Posiada narzędzia do importu, edycji, przetwarzania i eksportu obrazów geoprzestrzennych, takich jak zdjęcia lotnicze, czy satelitarne. Umożliwia korzystanie z szeregu rodzimych funkcji graficznych programu Adobe Photoshop, takich jak filtry, edycja pikseli, zmiana jasności, kontrastu, histogramu, itp., przy zachowaniu odniesienia przestrzennego. Geographic Imager umożliwia tworzenie mozaik, podział i przycinanie obrazu, zmianę odwzorowania, transformacje, czy rektyfikację fotografii na podstawie punktów kontrolnych. Geographic Imager jest doskonałym uzupełnieniem dla programu MAPublisher.

Narzędzia dostępne w Geographic Imager

Geographic Imager Panel

 • szybki i łatwy dostęp do wszystkich funkcji;
 • funkcjonalne przyciski;
 • nowy wygląd dostosowany do interfejsu programu Adobe Photoshop CS6.

Terrain Shader

 • łatwe i szybkie tworzenie warstw cieniowania;
 •  kontrola intensywności i źródła oświetlenia.

Zachowanie właściwości przestrzennych

 • możliwość edycji barw, ostrości histogramu bez utraty informacji o odwzorowaniu przestrzennym,
 • automatyczna aktualizacja informacji przestrzennych, nawet po wykonaniu kadrowania, czy rotacji obrazem.

Georektyfikacja

 • ręczne dodawanie punktów referencyjnych, import lub eksport z pliku tekstowego;
 • kilka rodzajów transformacji;
 • obliczenie dokładności i błędu RMS;
 • możliwość zapisu punktów referencyjnych.

Import plików

 • ulepszone importowanie i zarządzanie plikami georeferencyjnymi w programie Adobe Photoshop, tj. GeoTIFF, NITF, PCI   innych kompatybilnych danych rastrowych;
 • wsparcie dla obrazów CIR, RGB i innych danych wielospektralnych;
 • lista wspieranych formatów.

Układy współrzędnych

 • wsparcie dla szerokiej gamy układów współrzędnych;
 • możliwość zapisywania własnych definicji układów do wykorzystania w przyszłości.

Zaawansowany import

 • możliwość kadrowania zdjęć w trakcie procesu importowania (zanim zostaną otwarte), co ułatwia ciecie dużych obrazów;
 • przepróbkowywanie obrazów do mniejszej rozdzielczości, aby przyśpieszyć import plików;
 • możliwość wyboru konkretnych kanałów obrazu wielospektralnego do importu.

Mozaikowanie

 • mozaikowanie obrazów rastrowych;
 • poszczególne obrazy jako oddzielne warstwy lub jako mozaika;
 • tworzenie mozaik z różnymi układami współrzędnych, rozdzielczością przestrzenną i ilością kanałów, itp. 

Wsparcie dla geoprzestrzennych plików PDF

 • możliwość tworzenia plików PDF zawierających georeferencje;
 • edycja gotowych plików PDF i ich eksport/import z zachowaniem informacji o układzie współrzędnych;
 • łatwość dzielenia się i publikowania plików PDF w Internecie.

Podział obrazu

 • podział obrazu rastrowego na mniejsze części (tiles);
 • automatyczne zapisywanie kafelków używając sekwencyjnego nazewnictwa do różnych formatów.

Import danych wysokościowych

 • ulepszony import danych wysokościowych zapisanych w formatach ArcInfo ASCII Grid, ArcInfo Binary Grid, USGS ACII DEM/CDED, DTED, SRTM;
 • łatwiejsze renderowanie danych.

GeoCrop

 • kadrowanie obrazów przy pomocy współrzędnych lub manualne zaznaczenie obszaru;
 • zaawansowany import pozwala na kadrowanie zdjęć podczas importu.

Kontakt

office@progea4d.pl
tel. +48 12 415 06 41