MAPublisher

MAPublisher® firmy Avenza® System Inc. to wszechstronne narzędzie dedykowane środowisku Adobe® Illustrator®, pozwalające na wykorzystanie możliwości graficznych tego programu w procesie tworzenia map. MAPublisher wzbogaca program Adobe Illustrator o ponad 50 różnorodnych narzędzi kartograficznych do edycji, importu i eksportu danych, aby pomóc Ci stworzyć takie mapy, jakie chcesz. Bez żadnych ograniczeń! Kartografia z MAPublisher jest teraz szybsza, lepsza i łatwiejsza niż kiedykolwiek wcześniej. MAPublisher pozwala na import danych z programów GIS/CAD, takich jak: ArcGIS, MapInfo, MicroStation, AutoCAD oraz innych źródeł wraz z ich georeferencją i atrybutami, które są w pełni edytowalne. Łączenie danych, przycinanie, zmiana odwzorowania oraz skali, automatyczne etykietowanie obiektów, zarządzanie warstwami, czy tworzenie georeferencyjnych plików PDF, to tylko niektóre z oferowanych możliwości oprogramowania.

Zalety oprogramowania MAPublisher

 • ulepszona edycja map;
 • praca z danymi GIS w środowisku graficznym;
 • połączenie możliwości projektowania i edycji danych w Adobe Illustrator z zachowaniem informacji o odwzorowaniu, skali i danych atrybutowych;
 • import danych GIS z zachowaniem wszystkich cech nienaruszonych;
 • możliwość eksportu danych do formatu Flash, HTML5, Geospatial PDF i GIS;
 • możliwość edycji danych wektorowych oraz baz danych i zapisu zmian z powrotem do formatu GIS;
 • publikacja map on-line w Internecie.

Narzędzia dostępne w MAPublisher

Układy Współrzędnych

 • wsparcie dla szerokiej gamy układów współrzędnych;
 • definiowanie własnych układów współrzędnych przez użytkownika;
 • automatyczne rozpoznanie odwzorowania podczas importu danych;
 • projektowanie własnych siatek współrzędnych.

Mapy tematyczne

 • projektowanie kartogramów, kartodiagramów, wykresów;
 • łatwość tworzenia klas;
 • konfigurowalna legenda.

Import / eksport do geoprzestrzennych plików PDF

 • tworzenie interaktywnych plików PDF Adobe Acrobat zawierających układ współrzędnych i atrybuty danych przestrzennych;
 • znajdowanie lokalizacji, mierzenie odległości i powierzchni, dodawanie markerów, wyświetlanie współrzędnych w programie Adobe Acrobat.

 MAP Web Author

 • eksport dokumentów Adobe Illustrator do HTLM5 i Flash, bez dodatkowego kodowania;
 • mapy internetowe z kompletnymi warstwami, objaśnieniami, możliwością nawigacji.

Bazy danych przestrzennych

 • import plików z baz danych ArcGIS (w tym ArcGIS 10);
 • personalna baza danych (*.mdb);
 • plikowa baza danych (*.gdb);
 • serwery ArcSDE.

Atrybuty

 • przechowywanie atrybutów danych przestrzennych;
 • dodawanie i usuwanie kolumn;
 • łączenie tabel;
 • edycja zawartości.

Etykietowanie

 • automatyczne dodawanie etykiet;
 • modyfikowanie poszczególnych etykiet;
 • automatyczne generowanie maski za tekstem do ukrycia linii;
 • zwiększenie czytelności mapy;
 • więcej opcji w narzędziu MAPublisher LabelPro.

Selekcja

 • budowanie, edytowanie i stosowanie selekcji w oparciu o cechy i właściwości zawarte w warstwach mapy;
 • tworzenie przestrzennych filtrów;
 • tworzenie nowych warstw na podstawie selekcji.

Panel MAPublisher

 • integracja z interfejsem użytkownika;
 • zmniejszanie, przenoszenie, dokowanie w dowolnym miejscu;
 • dostosowanie kolorystyki do wyglądu programu Adobe Illustrator.

Pasek narzędzi

 • łatwe uruchomienie głównych narzędzi programu MAPublisher;
 • nowe przeprojektowane ikony.

MAP Location

 • dodawanie znaczników lokalizacji;
 • możliwość ich wykorzystania podczas definiowania georeferencji.

 Georeferencje

 • tworzenie georeferencji na podstawie znaczników lokalizacji (MAP Location) na mapie;
 • możliwość wykorzystania map online, w celu szybkiego znajdowania współrzędnych.

Import / eksport

 • ulepszony import danych z formatów GIS (ArcGIS, MapInfo, FME Desktop, Google i in.);
 • edycja danych wektorowych oraz atrybutowych i ich eksport do formatów GIS.

Geoprzetwarzanie

 • tworzenie buforów;
 • łączenie, cięcie wektorów;
 • kadrowanie;
 • wygładzanie linii;
 • rozpuszczanie granic (dissolve), i in.

Elementy mapy

 • podziałka liniowa;
 • strzałka północy;
 • wysoce konfigurowalna legenda.

Kontakt

office@progea4d.pl
tel. +48 12 415 06 41