Zobrazowanie satelitarne

Planet

GSD: 3 m
Kanały spektralne: B, G, R, NIR
Czas rewizyty: 1 dzień

PlanetScope

GSD: 5 m
Kanały spektralne: B, G, R, RedEdge, NIR
Czas rewizyty: 1 dzień

RapidEye

GSD: 0.9 m
Knały spektralne: B, G, R, NIR
Czas rewizyty: 1 dzień

SkySat

DigitalGlobe

GSD: 0.46 m
Kanały spektralne: PAN
Czas rewizyty: 1.7 – 5.4 dni

WorldView-1

GSD: 0.46 m
Rozdzielczość spektralna: PAN, Coastal,
B, G, Y, R, RedEdge, NIR-1, NIR-2
Czas rewizyty: 1.1 dnia

WorldView–2

GSD: 0.31 – 1.24 m
Kanały spektralne: PAN, Coastal,
B, G, Y, R, RedEdge, NIR-1, NIR-2,
8 kanałów SWIR, 12 kanałów CAVIS
Czas rewizyty: 1 dzień

WorldView–3

GSD: 0.31 – 1.24 m
Kanały spektralne: PAN, B, G, R, NIR
Czas rewizyty: 1.1 – 4.5 dnia

WorldView–4

GSD: 0.41 – 1.65 m
Kanały spektralne: PAN, B, G, R, NIR
Czas rewizyty: 1.1 – 3.7 dnia

GeoEye-1

GSD: 0.82 – 3.2 m
Kanały spektralne: PAN, B, G, R, NIR-1
Czas rewizyty: 3 dni

IKONOS-2

GSD: 0.55 – 2.16 m
Kanały spektralne: PAN, B, G, R, NIR
Czas rewizyty: 2-12 dni

QuickBird

SI Imaging Services

GSD: 1 – 4 m
Kanały spektralne: PAN, B, G, R, NIR
Czas rewizyty: średnio 3.5 dnia

KOMPSAT-2

GSD: 0.7 – 2.8 m
Kanały spektralne: PAN, B, G, R, NIR
Czas rewizyty: średnio 3.5 dnia

KOMPSAT-3

GSD: 0.5 – 2.2 m
Kanały spektralne: PAN, B, G, R, NIR
Czas rewizyty: średnio 3.5 dnia

KOMPSAT-3A

GSD: 0.85 – 20 m
Kanały spektralne: SAR
Czas rewizyty: 28 dni

KOMPSAT-5

Menu