Zieleń miejska

Oferta z zakresu usług dla zieleni miejskiej

Monitoring stanu zieleni miejskiej:

 • zestawienie gatunkowe
 • pomiary dendrometryczne
 • stan zdrowotny drzew i krzewów
 • wizualna ocena stanu zdrowotnego drzew
  (ang. VTA – Visual Tree Assessment)
 • mapa z geolokalizacją
 • dokumentacja fotograficzna

Inwentaryzacja małej architektury, monitoring małej architektury:

 • zestawienie sprzętów
 • zestawienie zniszczeń
 • mapa z geolokalizacją
 • dokumentacja fotograficzna

Wdrażanie systemu zarządzania zielenią miejską R3 TREES:

Dystrybucja systemu znakowania drzew ARBO TAG:

 • system znakowania drzew bezpieczny dla stanu zdrowotnego; składający się z etykiet, spinek, młotka i magazynku na etykiety

ARBO TAG – system identyfikacji drzew

Coraz więcej właścicieli terenów publicznych i prywatnych dostrzega potrzebę monitorowania stanu drzewostanu. Oznaczanie drzew usprawnia zarządzanie zasobami oraz pozwala na szybką identyfikację roślinności na terenach zurbanizowanych.

ProGea wychodzi naprzeciw tym potrzebom, wprowadzając nowy produkt – system znakowania drzew ARBO TAG marki signumat.

System składa się z: etykiet, młotka, szpilek oraz magazynku transportowego z miejscem na elementy zestawu.
Spersonalizowane etykiety mocowane są do kory długimi szpilkami. Taki sposób mocowania nie uszkadza drewna a przyrastający pień przesuwa etykietę do końca szpilki, dzięki czemu etykieta nie wrasta w korę drzewa.

Nasze projekty

Menu